Công cụ luyện ngữ

Tenkana đã phát hành công cụ luyện ngữ trên Yahoo và Gmail nhằm giúp các bạn học tập tốt hơn. Hãy sử dụng lệnh kyu trên Tenkana. Để biết chi tiết, xin xem thêm sổ tay lệnh.

Bạn có thể nhấn F5 để làm mới trang, dữ liệu học tập mới sẽ được tự động tải về. Chúc vui vẻ..!

Tên đất nước bằng tiếng Nhật

Mỗi ngày một động từ

Mỗi ngày một hội thoại

Đọc tiếng Nhật