Cách gõ romanji tiếng Nhật trên máy tính

Tenkana đã thêm tính năng gõ romanji để tra từ. Tuy nhiên, cách gõ romanji rất dễ nhầm bởi vậy Tenkana lập danh sách hướng dẫn cách gõ. Cách gõ này là theo chuẩn như các bạn vẫn gõ trên máy tính, và quen thuộc với các bạn do vậy Tenkana chỉ liệt kê một số cách gõ dễ nhầm lẫn để các bạn phân biệt.

Nếu các bạn có yêu cầu hoặc hỏi về bất cứ cách gõ từ nào, danh sách sẽ được bổ sung:
Hiển thị 4 mục
STTRomajiHiraganaVí dụ
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
STTRomajiHiraganaVí dụ
kyou きょう benkyou --> べんきょう 
kyoo きょお  
hyoo ひょお  
hyou ひょう  
Hiển thị 4 mục
Comments