Hoạt động gần đây của trang web

01:05, 15 thg 11, 2011 ... macjanh... đã tạo Tenkana chat hoạt động trở lại.
22:01, 17 thg 6, 2011 ... macjanh... đã tạo Thông báo tạm dừng hoạt động trên tenkana - chat
08:25, 9 thg 6, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
09:58, 1 thg 6, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
18:28, 31 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chức năng mới " Mình thích bạn / Giờ ghét rồi ~.~ "
18:16, 31 thg 5, 2011 ... macjanh... đã tạo Chức năng mới " Mình thích bạn / Giờ ghét rồi ~.~ "
05:48, 31 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
05:46, 31 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
03:28, 31 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
19:21, 30 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
19:20, 30 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
19:08, 30 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
19:08, 30 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
19:05, 30 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chúng tôi, Tenkana team
15:34, 30 thg 5, 2011 Tenkana . đã tạo Thủ thuật Japanese Language Bar
09:10, 30 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chân dung team
05:38, 30 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chân dung team
03:25, 30 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chân dung team
22:25, 29 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chân dung team
22:24, 29 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chân dung team
22:21, 29 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chân dung team
22:20, 29 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Chân dung team
08:47, 29 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Những cập nhật mới trên tenkana - Qa
08:46, 29 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Những cập nhật mới trên tenkana - Qa
08:46, 29 thg 5, 2011 ... macjanh... đã chỉnh sửa Những cập nhật mới trên tenkana - Qa

cũ hơn | mới hơn