Tenkana được giới thiệu trên Vysa.org

đăng 06:27, 24 thg 9, 2010 bởi tenkana vn   [ đã cập nhật 06:37, 24 thg 9, 2010 ]
Thời gian qua Tenkana đi vào hoạt động phục vụ cộng đồng và chạy tương đối ổn định. Trang hội sinh viên Việt Nam Vysa.org đã cho đăng bài của Tenkana trong mục khoa học & công nghệ, dưới tiêu đề: 

PHẦN MỀM HAY CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG NHẬT: TENKANA
Comments