Tra cứu từ vựng

Tổng quan

Có lẽ mọi người đều đã rất quen với khái niệm từ điển trực tuyến (từ điển trực tuyến tiếng Nhật), tuy nhiên với Tenkana, bạn sẽ cảm thấy những thoải mái mới khi sử dụng:
  • Không phải ghi nhớ địa chỉ như từ điển trên web, chỉ cần add Tenkana như một người bạn vào danh sách bạn bè.
  • Tenkana không có các hình ảnh quảng cáo, cửa sổ Tenkana một cách gọn gàng trên máy tính.
  • Chuyển đổi giữa các từ điển là tự động, bạn chỉ đơn giản gõ một từ tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Việt.

Cách sử dụng

Để cho thuận tiện, tài liệu hướng dẫn này sẽ sử dụng hình ảnh trên công cụ Yahoo messger (YM). Bạn hoàn toàn có thể thực hiện điều tương tự trên công cụ Gtalk (công cụ chat bằng tài khoản gmail của google) hoặc trực tiếp bằng Gmail.

Tra cứu một từ tiếng việt

  • Nhập từ tiếng Việt cần tra và gõ Enter, nghĩa tiếng Nhật sẽ hiển thị trước. Nếu gõ tiếp một từ tiếng Việt khác, nghĩa tiếng Nhật sẽ tiếp tục hiển thị. Bạn có từ điển Việt - Nhật - Việt.
  • Gõ / để xem nghĩa tiếng Anh. Nếu gõ tiếp một từ tiếng Việt khác, nghĩa tiếng Anh sẽ tiếp tục hiển thị trước. Bạn có từ điển Việt - Anh - Việt.

Tra cứu một từ tiếng Nhật

  • Nhập từ tiếng Nhật cần tra và gõ Enter, nghĩa tiếng Việt sẽ hiển thị trước. Nếu gõ tiếp một từ tiếng Nhật khác, nghĩa tiếng Việt sẽ tiếp tục hiển thị. Bạn có từ điển Nhật - Việt - Nhật.
  • Gõ / để xem nghĩa tiếng Anh. Nếu gõ tiếp một từ tiếng Nhật khác, nghĩa tiếng Anh sẽ tiếp tục hiển thị trước. Bạn có từ điển Nhật - Anh - Nhật.

Tra cứu một từ tiếng Anh

  • Nhập từ tiếng Anh cần tra và gõ Enter, nghĩa tiếng Nhật sẽ hiển thị trước. Nếu gõ tiếp một từ tiếng Anh khác, nghĩa tiếng Nhật sẽ tiếp tục hiển thị. Bạn có từ điển Anh - Nhật - Anh.
  • Gõ / để xem nghĩa tiếng Việt. Nếu gõ tiếp một từ tiếng Anh khác, nghĩa tiếng Việt sẽ tiếp tục hiển thị trước. Bạn có từ điển Anh - Việt - Anh.

Thực tế chuyển đổi giữa các từ điển

  • Trên thực tế việc chuyển đổi giữa các từ điển hết sức uyển chuyển, tạo sự thoải mái cho bạn. Ví dụ, bạn đang tra một từ tiếng Việt và đang xem nghĩa tiếng Nhật, nếu bạn gõ một từ tiếng Anh Tenkana sẽ hiểu là bạn sẽ muốn xem nghĩa tiếng Việt của từ này trước. Tenkana sẽ tra từ điển Anh - Việt cho bạn.
Chúc các bạn tìm thấy từ mình cần với Tenkana!
Comments