Hỏi-Đáp tiếng Nhật

Tổng quan
Khi bạn muốn biết bất cứ điều gì liên quan đến tiếng Nhật, văn hóa và cuộc sống Nhật bản, bạn có thể vào tenkana tìm kiếm. Nếu không tìm thấy dữ liệu cần thiết hãy đặt câu hỏi.

Cách sử dụng
Có 2 cách để làm điều này: qua web Tenkana-QA hoặc qua cửa sổ chat với Tenkana-Chat. Sử dụng trên Tenkana-QA là hoàn toàn đơn giản, bạn chỉ cần truy cập http://qa.tenkana.vn Phần dưới đây hướng dẫn bạn cách tìm kiếm câu hỏi và đặt câu hỏi qua cửa sổ chat.

Để tìm kiếm câu hỏi, bạn chỉ cần gõ: ?câu-hỏi-của-bạn

Trong 5 kết quả tốt nhất mà tenkana trả về, nếu không thấy câu trả lời mong muốn, hãy gõ 1 để gửi câu hỏi tới tenkana-qa. Một bạn nào đó trong cộng đồng Tenkana-QA sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này. Lần sau tìm kiếm, bạn sẽ thấy câu trả lời của mình. Lưu ý, câu trả lời không phải là tức thì, nhưng tenkana mong muốn với một cộng đồng mạnh mẽ, tốc độ của câu trả lời sẽ ngày một nâng cao.

Vào http://qa.tenkana.vn bạn sẽ thấy câu hỏi được đăng như sau:

Trong trường hợp bạn đang tra từ, cuối kết quả trả về bạn sẽ thấy lựa chọn số 5 là Hỏi Tenkana-qa. Gõ 5 và enter bạn cũng có thể gửi câu hỏi tới tenkana-QA. Hãy sử dụng lựa chọn này nếu bạn thấy kết quả tra từ là không có hoặc không thỏa mãn yêu cầu của bạn.

Chúc bạn thoải mái với tính năng này.
Comments