Sổ tay lệnh

Nickname của tenkana trên Yahoo: tenkana@yahoo.com
Nickname của tenkana trên Gmail : tenkana@gmail.com
Nickname của tenkana trên Skype: ten.kana
Nickname của tenkana trên Facebook: www.facebook.com/tenkana
Bạn có thể gõ dấu ? vào cửa sổ chat với tenkana theo một trong 4 kênh trên để có được nội dung như dưới đây:

► Cách sử dụng :
   ▪ Để sử dụng gõ: [mã lệnh][dấu cách][tham số (có thể có hoặc không tùy lệnh)]
   ▪ Gõ help [mã lệnh] hoặc ?[mã lệnh] để xem hướng dẫn chi tiết lệnh.
      - Ví dụ : help name hoặc ?name hoặc name? sẽ cho bạn biết chi tiết về lệnh name.
   ▪ Gõ ?. hoặc .? để xem hướng dẫn chi tiết lệnh hiện tại.
   ▪ Các phím tắt:
      - Để lật trang: \ : lùi, / : tiến, \\ : về đầu, // : về cuối.
      - Để thực thi: ; : đồng ý, . : bỏ qua (dấu chấm).
 
► Tra cứu :
   ▪ name : tra cứu phiên âm Katakana tên người Việt có dấu.
      - Ví dụ : name Nguyễn Tuấn Hưng  → Kết quả:  グエン・トゥアン・フン. (chi tiết về lệnh name)
   ▪ word : tra từ Nhật - Việt - Anh và Hán tự (Tra từ đơn). Chỉ cần nhập từ cần tra, không cần chỉ định loại từ điển.
      - Ví dụ : word 勉強  → Kết quả: {Nhật-Việt, Nhật-Anh}. Trình tự hiển thị được đoán nhận tự động theo thói quen của bạn. (chi tiết về lệnh word)
   ▪ QA : đặt câu hỏi của bạn về tiếng Nhật, cuộc sống, văn hóa Nhật bản, tenkana trả lời bạn.
      - Ví dụ : Gõ ?câu-hỏi → tenkana sẽ tìm kiếm trên http://qa.tenkana.vn để đưa ra các câu trả lời.
      - Bạn cũng có thể trực tiếp đặt câu hỏi tại http://qa.tenkana.vn , và tìm thấy câu trả lời cho mình từ cộng đồng.

► Dịch vụ :
   ▪ kyu : trắc nghiệm năng lực Nhật ngữ (cày kyu :D). Gõ kyu1, kyu2, kyu3 tùy trình độ hiện tại để luyện.
      - Ví dụ : Gõ kyu1 → luyện cấp độ 1kyu(1級), kyu2 → luyện cấp độ 2kyu(2級).
      - Để luyện kyu theo đề thi các năm, bạn gõ thêm năm vào đằng sau lệnh. Ví dụ: kyu1 2007 sẽ lọc ra các câu thi của năm 2007.
      - Để luyện kyu qua mail, bạn gõ lệnh và chọn tham số 5. Ví dụ: kyu1, sau đó chọn 5. Tenkana sẽ gửi bài test đến mail của bạn.
   ▪ akay : luyện tập tiếng nhật (đổi đ.từ, luyện dịch). Gõ akay1, akay2, akay3 tùy trình độ để luyện.

► Thông tin :
   ▪ rate : tra cứu tỷ giá giao dịch ngoại tệ trong ngày.
   ▪ fly : thông tin giá máy bay rẻ từ Việt Nam đi Nhật và ngược lại.
 
► Tiện ích :
   ▪ addme : đề nghị Tenkana thêm bạn vào danh sách bạn bè.
   ▪ wish : yêu cầu một tên mà Tenkana hiện tại chưa trả lời được (Hoặc bạn cũng có thể nhập vào một lời góp ý).
      - Ví dụ : wish Dương Hồng Sơn sẽ nhắc Tenkana điều tra bổ xung tên này.
      - Chú ý: Bạn cũng có thể sử dụng wish để góp ý, thông báo lỗi với tenkana.
   wa : Đổi Tây lịch và Nhật lịch. Niên hiệu: 明治 = M, 大正 = T, 昭和  = S, 平成 = H.
      - Đổi từ Nhật lịch gõ: <Niên hiệu><Năm cần đổi>. Ví dụ: wa H22 → Kết quả: 2010.
      - Đổi từ Tây lịch gõ: <Năm cần đổi>. Ví dụ: wa 2010 → Kết quả: 平成22.
   ▪ thanks : xem danh sách những người đóng góp xây dựng Tenkana.

► Giải trí :
   ▪ fun : giải trí với thơ bút tre, vova, tóc vàng hoe...
      - Ví dụ : gõ fun bạn sẽ có một truyện cười. Chọn a-b-c-d để đánh giá và tiếp tục. Hoặc gõ một keyword bất kỳ (vd: viet nam, lien xo, vang hoe...) để xem chuyện theo chủng loại bạn thích.

Comments