Những câu hỏi thường gặp

Thế nào là lệnh?

Tenkana-Chat hoạt động theo cơ chế hội thoại dòng lệnh. Có nghĩa là bạn nhập vào một lệnh trên cửa sổ chat và gõ Enter, Tenkana sẽ t ùy theo lệnh của bạn mà thực hiện công việc rồi trả về kết quả cho bạn.
Cấu trúc lệnh cơ bản:
    [mã lệnh][dấu cách][tham số (có thể có hoặc không tùy lệnh)]
Các lệnh trợ giúp:
  • Hướng dẫn chung: gõ ? để xem hướng dẫn sử dụng tenkana.
  • Hướng dẫn cụ thể: gõ ma.lenh? để xe hướng dẫn chi tiết về một lệnh. Ví dụ: name? sẽ cho bạn biết chi tiết về lệnh name.
  • Hướng dẫn tại chỗ: gõ ?. để xem hướng dẫn chi tiết lệnh hiện tại.
  • Lệnh lật trang: trong trường hợp kết quả trên nhiều trang, bạn gõ \ để lùi, / để tiến, \\ để về đầu, // để về cuối.
  • Lệnh thoát: để các bạn không phải gõ lệnh nhiều, trong lần đầu sử dụng, tenkana sẽ nhớ lại mã lệnh. Để thoát khỏi một lệnh nào đó, bạn gõ .
Danh sách về các lệnh hướng dẫn tại sổ tay lệnh.

Thế nào là cơ chế giảm thiểu lệnh?

Để giảm thiểu việc gõ và nhớ mã lệnh phiền toái, tenkana tăng cường khả năng suy đoán hành vi của bạn để thực hiện lệnh phù hợp. Ví dụ: nếu bạn gõ vào một cái tên người Việt, tenkana sẽ sử dụng lệnh name để tra cho bạn cách viết bằng Katakana; Nếu bạn gõ vào một từ tiếng Nhật, tenkana sẽ tự động tra từ điển cho bạn...
Ngoài ra, đi kèm với kết quả trả về, tenkana có các hướng dẫn thao tác cho bạn. Với cơ chế nếu trên, hiện tại bạn có thể sử dụng tenkana một cách hoàn toàn thoải mái.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định bạn vẫn cần sử dụng lệnh để chỉ định dịch vụ cho Tenkana. Ví dụ lệnh fun để đọc truyện cười.
Comments