Hướng dẫn sử dụng

Tenkana hoạt động theo cơ chế hội thoại dòng lệnh. Có nghĩa là, bạn gõ vào một lệnh cho tenkana và nhận về thông tin mong muốn. Dịch vụ của Tenkana được chia thành 4 nhóm:
  • Tra cứu: là nhóm các dịch vụ tra cứu từ điển, tra cứu phiên âm Katakana tên người Việt (có dấu)...
  • Thông tin: là nhóm các dịch vụ tra cứu thông tin như tỉ giá ngoại tệ, thông tin giá máy bay Nhật - Việt giá rẻ...
  • Tiện ích: là nhóm các lệnh giúp bạn dễ dàng hơn trong việc sử dụng Tenkana
  • Giải trí: là nhóm các dịch vụ mang đến giây phút thư giãn với những mẩu chuyện cười, thơ văn trào phúng...
Các dịch vụ trong 4 nhóm nêu trên đã sẵn sàng phục vụ bạn được thể hiện trong hình dưới đây. Bạn cũng có thể gõ ? hoặc help vào cửa sổ chat của Tenkana để có được thông tin tương tự:Cụ thể về cách sử dụng các dịch vụ, các lệnh các bạn vui lòng xem ở các phần hướng dẫn chi tiết tương ứng.