Xây dựng tính năng luyện dịch

Tenkana đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cho tính năng mới này. Và trên tinh thần, cùng nhau xây dựng để sau này sử dụng, rất mong nhận được ý kiến đóng góp nhiều hơn nữa.
Cám ơn các bạn rất nhiều.

Các ý kiến đã gợi cho Tenkana những hình dung hoàn thiện hơn, gần gũi với nhu cầu sử dụng hơn. Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc chính vẫn là xây dựng nguồn mẫu câu song ngữ ra sao để làm cơ sở dữ liệu cho chức năng.
  • Nếu có thể, các bạn vui lòng chỉ cụ thể, đích danh những nguồn dữ liệu mà các bạn biết nhé. Tenkana sẽ tìm hiểu và tham khảo từ đó.
  • Nếu có câu tiếng Nhật - Việt hay, các bạn bớt chút thời gian nhập vào đây nhé.

Comments