Trang chủ

  

Tenkana là gì? 

   Là một dịch vụ ứng dụng các công nghệ trên mạng Internet giải quyết các khó khăn về tiếng Nhật cho cộng đồng Việt - Nhật, đồng thời cung cấp các tiện ích hỗ trợ cuộc sống khác.
   Nếu bạn là một du học sinh, một tu nghiệp sinh, một người đang làm việc   với đối tác Nhật hay đơn giản là một người học tiếng Nhật, yêu đất nước cuộc sống và con người Nhật bản... thì Tenkana là một công cụ hữu ích đối với bạn. (Xem tiếp)

Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích công việc mà bạn mang đến cho cộng đồng. 

Tenkana hoàn toàn miễn phí. (co.nr)